Raieõiguse ja metsakinnistute ost

Selleks, et saaksite meile raieõigust või metsakinnistut müüa, on vajalik metsamajandamise kava. Kui metsakava pole, saame aidata selle koostamisel, meie koostööpartneriks on Metsabüroo OÜ. Samuti oleme abiks raieks vajaliku metsateatise taotlemisel piirkondlikust keskkonnaametist.

Metsamajandamise kava ja metsateatise alusel saame teha kinnistule või raieõigusele hinnapakkumise. Soovi korral teeme kiiresti ka hinnangulise pakkumise, kus ütleme hinnavahemiku, mis Teie mets väärt võiks olla. Juhul kui jõuame kokkuleppele, teeme juba täpse pakkumise.

Kuidas toimida?

 • Telli metsamajandamise kava – metsakorraldusettevõttelt, kus töötavad vastava litsentsiga spetsialistid. Kava kantakse avalikku metsaregistrisse.
 • Taotle metsateatis – piirkondlik keskkonnaamet annab loa, millist puitu ja kui palju tohib kinnistult raiuda. See on ka meile oluline info hinnapakkumise koostamiseks.
 • Pöördu metsa ja metsamaa kokkuostja poole – meie puhul pole tegu vaid vahendajaga! Teostame ise võsaraie ja metsa ülestöötamise, samuti väljaveo ja puidu transpordi. Omame selleks vajalikku, efektiivset ning keskkonnasäästlikku masinaparki ning tehnikat, samuti head kogemust ja teadmisi. Toodame ka saematerjali. Eriti raieõiguse müügi puhul, kus kinnistu jääb Teie omandisse, on mõistlik tellida raie ettevõttelt, mis vastutab kogu protsessi eest.
 • Teeme esialgse hinnapakkumise metsateatise põhjal, see võtab aega enamasti paar päeva.
 • Kui hinnavahemik sobib, käime kohapeal ja ütleme täpse hinna, see juhtub enamasti nädala jooksul. Lõplikku hinda mõjutab pinnase olukord, juurdepääsuteed, suhted naabritega, kelle kinnistut tuleb metsa väljaveoks läbida jms.
 • Lepime kokku arveldamise vormis. Võimalusi on mitmeid:
  1) sortimendi leping, mille raames lepime kokku puidusortimentide hinnad ning lõplik hind selgub siis, kui puit on maha võetud;
  2) raieõiguse võõrandamise korral lepime kokku kindla tehingu summa ja kanname selle üle enne tööle asumist, kui pole kokku lepitud muud moodi;
  3) kinnistu müük.
 • Kui raietööd on lõpetatud ning leping korrektselt lõpetatud, peab metsaomanik kandma andmed raietööde tegemise kalendriaasta tuludeklaratsiooni. Tulumaksu tasumine on eraisikust müüjal võimalik ajatada 3 aasta peale. Taasmetsastamiseks on võimalik taotleda toetust Eesti Erametsaseltsi kaudu ning arvata see tulumaksust maha. Ka selles osas oskame ning saame teid aidata. Ostame kokku raieõigust ja metsakinnistuid peamiselt Rapla-, Harju- ja Läänemaal ning osaliselt Järvamaal.
Helista ja küsi pakkumist!

Tel 50 24 895

Või saada päring

Päring